انیمیشن Rovelló i la llegenda de Sant Jordi بدون سانسور

Scruff and the Legend of Saint George

انیمیشن

از افسانه سنت جرج یاد بگیر و آن اژدهای بدجنس را که دوست او هالی است و بعد از تهدید به دهکده‌ها، apos و inhabitants را به مبارزه می‌طلبد، یاد بگیر.