Cristiano Ronaldo: Impossible to Ignore - 2021

بینش و تاریخچه مردی که کریستیانو رونالدو پسر نوجوانی است که از آغاز ساده و ساده به سمت ورزش‌کار و نماد معروف دنیا آمده بود

اعضای اصلی فیلم


Cristiano Ronaldo

بازیگر

پیشنهاد های ما

آخرین سریال ها