Lions of the African Night -

مستند سازی زندگی شبانه یکی از بزرگ‌ترین گربه‌ها بزرگ‌ترین شیر آفریقایی است که به دنبال یک غرور بزرگ از بیش از دو جین شیر است که در میان جنگل و علفزارها شکار می‌کنند.

اعضای اصلی فیلم


Richard Kiley

Narrator بازیگر

Carol Hughes

نویسنده

Carol Hughes

نویسنده

David Hughes

نویسنده

David Hughes

نویسنده