Living with Tigers - 2003

مستند در مورد دو ببرهای Bengali که در آفریقا زندگی می‌کنند دیو Salmoni و جان varty تلاش می‌کنند تا گونه‌های گم‌شده ببرها را در آفریقا دوباره به دست آورند.

اعضای اصلی فیلم


Dave Salmoni

Self - Host بازیگر

Ed Fields

نویسنده
برای ثبت نظر باید عضو سیستم باشید.

دانلود مستند life in a day 2020

این برنامه یکی از the و دوست‌داشتنی نمایش‌های حیوانات است که من تا به حال دیده‌ام و این بیننده از نشان دادن این که چه چیزی می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و چه چیزهایی را نمی توان در این زمینه انجام داد به خوبی مورد توجه قرار داد.

دانلود مستند life in a day 2020


دانلود مستند living with tigers 2003
دانلود مستند living with tigers
دانلود مستند living with michael jackson
دانلود فیلم live with me
دانلود مستند life in a day
دانلود مستند life in color
دانلود مستند life on our planet
دانلود مستند life in the undergrowth
دانلود مستند life in colour
دانلود مستند life in cold blood
دانلود مستند life in a day 2020

پیشنهاد های ما

آخرین سریال ها