P22 - 2015

یکی از کماندوهای نیروی دریایی ایران پس از رویارویی با دشمن و سوار شدن قایق خود به قایق، به مدت دو روز در دریا باقی ماند و برای نجات جان خود به خاطر می‌آورد که در دومین رویارویی خود با دشمن، او را به یاد می‌آورد.

اعضای اصلی فیلم


Amin Hayayee

Captain Mohammadi بازیگر

Afsaneh Bayegan

Zahra بازیگر

Elahe Hesari

بازیگر

Hossein Ghasemi Jami

کارگردان

Hossein Ghasemi Jami

نویسنده

پیشنهاد های ما

آخرین سریال ها